Svenska
kyrkan
i Umeå

 Ålidhemskyrkan
Studentvägen 2

907 38 Umeå
Tel 090-200 27 00 
Fax: 090-
200 27 21
Svenska kyrkan i Umeå, växel 090-200 25 00