Välkommen!

Denna webbplats används för närvarande för att temporärt härbärgera några webbsidor för Ålidhems församling, Svenska kyrkan i Umeå.

  

Det gäller framför allt vårt kalendarium, där du kan läsa om vad som händer i församlingen framöver. Kalendariet hittar du här.

  

Ålidhems församlings ordinarie webbplats återfinns här.